محتوای دوره:

 تعریف انواع سیستم  تجزیه و تحلیل سیستم ها و کاربرد آن  سازمان و سیستم های اطلاعاتی  مروری بر روش های سنتی و ساخت یافته  تجارت الکترونیک و روند تکامل آن  تکنیک ها و روش های عمومی تجزیه و تحلیل سیستم ها  روش های مدل سازی  نمودار جریان داده ها  نمودار ارتباطات  مروری بر مراحل و کاربرد تکنیک ها و روش ها  مروری بر روش های نرم افزاری  

 
     
     
 

هدف :

 تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعات مدیریت و کاربرد آن در سازمان ها، آشنایی با مفهوم تجارت الکترونیک و اجزاء آن 

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 سازماندهی مناسب برای ایجاد و طرح ریزی سیستم اطلاعات مدیریت  

 
     
     
 

منابع آموزشی :

کتاب های مرتبط، اینترنت 

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

مدیران ارشد، مدیران IT، نمایندگان مدیریت، کارشناسان کامپیوتر و امور سیستم ها و روش ها  

 
     
     
 

پیش نیاز:

آشنایی با مفاهیم و اصول سیستم های اطلاعاتی  

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

معماری سازمانی با رویکرد فرآیندی، مدیریت فن آوری اطلاعات در سازمان ها IT Management 

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت )