محتوای دوره:

تاریخچه پیدایش و توسعه بهداشت حرفه ای مروری بر حوادث و بیماری های شغلی عوامل زیان آور فیزیکی شیمیایی زیست شناختی ارگونومیک روش های شناسایی، اندازه گیری و ارزیابی عوامل زیان آور  

 
     
     
 

هدف :

شناسایی و تحت کنترل در آوردن عوامل زیان آور در محیط کار، کاهش حوادث و بیماری های ناشی از کار.  

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

شناسایی دقیق عوامل زیان آور در محیط کار. 

 
     
     
 

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط مدرس 

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان سیستم های HSE و بهداشت حرفه ای ، نمایندگان مدیریت 

 
     
     
 

پیش نیاز:

ندارد  

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

دوره های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‏ای مبتنی بر استاندارد ۲۰۰۷: OHSAS 18001، تکنیک ها و ابزارهای شناسایی و ارزیابی خطرات و جنبه های زیست محیطی Risk Assessment  

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۲