محتوای دوره:

تعاریف و مفاهیم ارتباطات  کانال های ارتباطی مخلتف با مشتریان  روش های برقراری ارتباط موثر  ویژگی ها و موانع برقراری ارتباط موثر  هنر گوش دادن موثر  آشنایی مقدماتی با زبان بدن  آشنایی مقدماتی با برقراری ارتباط تلفنی  آشنایی مقدماتی با اصول و فنون مذاکره حضوری  پخش فیلم مرتبط با برقراری ارتباط موثر

هدف :

آشنایی شرکت کنندگاه با نحوه ایجاد ارتباط اثربخش با تمرکز بر حوزه بازاریابی و فروش

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

-توانایی بکارگیری دانش خود در ارتباط اثربخش با تمرکز بر حوزه بازاریابی و فروش

منابع آموزشی :

جزوه مدرس ، وسایل کمک آموزشی

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان

پیش نیاز:

دوره های مرتبط:

روانشناسی ارتباطات فنی و بین فردی، اصول و فنون مذاکره موفق، توسعه مهارت های فروش حرفه ای

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

نیم روز (۴ ساعت)