محتوای دوره:

تاریخچه CRM تشریح مفاهیم و اصول مدیریت ارتباط با مشتری مزایای استفاده از CRM سلسله مراتب نیازهای مشتری سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری دیدگاه های مختلف در ارتباط با CRM مدیریت چرخه حیات مشتری مدیریت ایجاد وفاداری در مشتریان تجزیه و تحلیل نیازها و خواسته های مشتری متدولوژی پیاده سازی و بکارگیری CRM ابعاد فنیCRM اجرای موفقیت آمیز CRM و اشتباهات متداول در پیاده سازی آشنایی با نرم افزار CRM

هدف :

بررسی مفاهیم و تشریح انواع روش های پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری، بکارگیری CRM در راستای کسب وفاداری مشتری و کسب حداکثر سود در طول دوره حیات مشتری.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

تجزیه و تحلیل سازمان از نظر آمادگی برای استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، پیاده سازی و مدیریت سیستم اطلاعات مشتریان اجرا شده در سازمان.

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان بازرگانی ، بازاریابی، فروش و روابط عمومی

پیش نیاز:

آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت ،آشنایی متوسط با زبان انگلیسی

دوره های مرتبط:

روانشناسی و مدیریت رفتار با مشتری، مدیریت دانش، مدیریت استراتژیک، مهندسی مجدد فرآیندها BPR و برنامه ریزی منابع سازمان ERP

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲