محتوای دوره:

مفاهیم اصلی طبقه بندی تکنولوژی و توسعه و تحقیق سیستم و وظایف مدیریت توسعه و تحقیق فرآیند توسعه علم و فناوری چرخه عمر تکنولوژی توسعه و تحقیق در استانداردهای مدیریتی توانمندی های توسعه و تحقیق در ارزش افزایی فعالیتهای تجاری مستندسازی و مدیریت مستندات در توسعه و تحقیق امنیت اطلاعات در توسعه و تحقیق ارزیابی فعالیتهای توسعه و تحقیق

هدف :

آشنایی با مفاهیم تحقیق و توسعه ، چگونگی برنامه ریزی ها در تحقیق و توسعه

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

شناسایی فرآیند مدیریت توسعه و تحقیق جهت توسعه تکنولوژیکی و تجاری سازمان.

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

مدیران ارشد، مدیران و کارشناسان تحقیق و توسعه، واحدهای خلاقیت و نوآوری.

پیش نیاز:

ندارد

دوره های مرتبط:

تفکر خلاق و کارآفرینی، سازمان های یادگیرنده، مدیریت استراتژیک ، مدیریت تکنولوژی .

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز ( ۱۶ ساعت )