محتوای دوره:

 سیستم ها و روش های اجرایی پروژه  برنامه ریزی منابع کاری  برآورد هزینه پروژه  طبقه بندی هزینه های پروژه  برنامه ریزی بودجه پروژه  روش های طرح و ساخت  مسایل عمومی در مدیریت هزینه پروژه ها  ابزارهایی برای مدیریت و کنترل هزینه در پروژه های EPC

هدف :

شناخت نسبت به جایگاه مدیریت هزینه در مدیریت پروژه، شناخت نسبت به جنبه های مرتبط با هزینه در پروژه های EPC، آشنایی با فرایندهای مدیریت هزینه، آشنایی با اجزا و مولفه های فرایندهای مدیریت هزینه،آشنایی با ابزارهای مکمل مدیریت هزینه پروژه های EPC

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

منابع آموزشی :

متن استاندارد PMBOK:2008، جزوه مدرس

قابل استفاده برای:

پیش نیاز:

– آشنایی با مبانی مدیریت پروژه

دوره های مرتبط:

مدیریت پروژه مبتنی بر استانداردهای PMBOK:2008 و ISO 10006:2003 ، مدیریت تدارکات و عقد قرارداد در پروژه ها

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

 ۱ روز (۸ ساعت)