محتوای دوره:

- آشنایی با نحوه محاسبه بودجه پروژه  آشنایی با مدیریت هزینه  آشنایی با اصول ارزش افزوده در پروژه ها  نحوه مدیریت هزینه ها و پیش بینی های هزینه های پروژه ها در آخر پروژه  نحوه تعیین سربه سر پروژه  مکانیزم های تعیین سوددهی پروژه و نرخ بازگشت سرمایه

هدف :

-آشنایی با نحوه مدیریت هزینه و سودآوری

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

-توانایی مدیریت هزینه در پروژه

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط استاد

قابل استفاده برای:

-مدیران و کارشناسان

پیش نیاز:

-ندارد

دوره های مرتبط:

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز( ۱۶ ساعت )