:

 شرح سیستمهای مدیریت  مقدمه¬ای بر HSE MS  نقش پیمانکاران در پروژه های صنعتی و خدماتی  نقش پیمانکاران در سیستم مدیریت HSE  جایگاه HSE در قراردادها و پیمان¬های کاری  ضرورت ارزیابی پیمانکاران  روش¬ها و تکنیکهای ارزیابی پیمانکاران  HSE Plan ونحوه تهیه آن  سیستم¬های نظارت و بازرسی HSE پیمانکاران  مدیریت ریسک ناشی از فعالیت¬های پیمانکاران  

 
     
     
 

هدف :

 تشریح جایگاه پیمانکاران از نظر علوم HSE  ایجاد قابلیت ارزیابی دقیق و سیستماتیک پیمانکاران از دیدگاه HSE برای کارفرمایان  ایجاد توانایی تهیه HSE Plan و تامین رضایت کارفرما از دیدگاه HSE برای پیمانکاران  

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 ارزیابی پیمانکاران از نظر HSE  تهیه HSE Plan  

 
     
     
 

منابع آموزشی :

 سیستم مدیریت HSE و مستندات OGP، استانداردهای ISO 14001:2004 و OHSAS 18001:2007  

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

 کارفرمایان  پیمانکاران  سرپرستان و متخصصان HSE  

 
     
     
 

پیش نیاز:

آشنایی با سیستم مدیریت HSE 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

HSE MS 

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد  

 
     
     
 

مدت دوره:

۲ روز (۱۶ ساعت)