محتوای دوره:

دانش و محیط مدیریت تحول  تحول نظریه های مدیریت و ”پارادایم“ در حال تکوین  سرشت پویای محیط امروزی سازمانها زمینه های بنیادین مدیریت تحول  ساختار گروهی، گرایش نوین مدیریت  فرهنگ سازمانی ، بستر تحول استراتژی های تحول سازمان  سطح خرد  سطح کلان استراتژی های تحول در سطح کلان، روندهای نوین و در حال تکوین رهبری تحول و سازمانهای یادگیرنده  رهبری تحول  سازمان های یادگیرنده ( راه آینده )

هدف :

آگاه سازی سازمان ها نسبت به جایگاه مدیریت تحول در پیشبرد اهداف استراتژیک، آشنایی با انواع استراتژی های تحول و انتخاب بهترین مدل متناسب با نیازهای سازمان.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

آمادگی جهت مدیریت تغییر و تحولات برنامه ریزی شده در سازمان، تبدیل تهدیدات اجتناب ناپذیر ناشی از تغییرات به فرصت های بهبود.

منابع آموزشی :

کتاب های مدیریت تغییر و تحول، اینترنت

قابل استفاده برای:

مدیران ارشد، مدیران، نمایندگان مدیریت، کارشناسان برنامه ریزی و توسعه، استراتژی و تعالی سازمانی

پیش نیاز:

آشنایی با مفاهیم و اصول مدیریت در سازمان ها

دوره های مرتبط:

سازمان های یادگیرنده، مدیریت دانش، مدیریت منابع انسانی، تفکر خلاق و کارآفرینی، مدیریت استراتژیک و جاری سازی استراتژی ها با استفاده از ابزار BSC

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲