محتوای دوره:

 آشنایی با تاریخچه و مفاهیم اولیه مدیریت تدارکات پروژه  معرفی استاندارد مدیریت تامین پروژه  مدیریت پروژه های EPC بر اساس استاندارد مدیریت پروژه  آشنایی با ساختارهای سازمانی مورد استفاده در بخش تامین پروژه ها  مروری بر مفاهیم بازاریابی، شرکت در مناقصات و تهیه پیشنهادهای فنی و مالی پروژه های EPC  مدیریت تامین تجهیزات و مواد  فنون و ابزار شناسایی منابع و ارتقاء بانک منابع سازمان  تهیه اسناد و برگزاری تشریفات مناقصات  ارزیابی های فنی و مالی و مراحل انتخاب سازنده  مدیریت قرارداد و سفارشات خرید تا تحویل کالا و اقلام جمع بندی سفارش خرید  مدیریت ادعا در تدارکات پروژه های EPC

هدف :

آشنایی با فرایندهای مدیریت قراردادها و تدارکات درپروژه هایEPC

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

بکارگیری فرایندهای مدیریت قراردادها و تدارکات در پروژه های EPC

منابع آموزشی :

متن استاندارد PMBOK:2008، جزوه مدرس

قابل استفاده برای:

مدیران و کارشناسان

پیش نیاز:

آشنایی با مبانی مدیریت پروژه

دوره های مرتبط:

مدیریت پروژه مبتنی بر استاندارد PMBOK:2008 ، بمانی حقوقی، فهرست بهاء، شرایط عمومی و خصوصی پیمان

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

 ۱ روز (۸ ساعت)