محتوای دوره:

مهارت های زندگی چیست؟ آشنایی با الگو ها و چارچوب های تئوری و عملی یاددهی و یادگیری مهارت های زندگی آشنایی با مدل ۴H خودشناسی هدف گذاری و برنامه ریزی تصمیم گیری و حل مسئله •تفکر خلاق تفکر نقاد تفکر سیستمی ارتباط موثر: شنوایی موثر بیان موثر بازخور موثر معرفی بسته جامع آموزشی مهارت های زندگی

هدف :

آشنایی با مهارت ها و شایستگی های فردی، بین فردی و گروهی برای رسیدن به یک زندگی متعادل ، متوازن و متناسب، شاد و سرشار از موفقیت و کامیابی

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

.

منابع آموزشی :

.

قابل استفاده برای:

عموم افراد، مدیران و کارشناسان سازمان ها

پیش نیاز:

.

دوره های مرتبط:

ندارد

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲