محتوای دوره:

نقش فروش در سازمان ها  جایگاه فروش در بازاریابی به عنوان یک علم  بخش بندی مشتریان هدف  شناخت محصولات شرکت  شناخت صنعت و رقابت در آن (جایگاه و نقش رقیبان در موفقیت فروش شرکت)  ویژگی های شخصیتی فروشندگان  رویکردهای مختلف به شغل فروش  مراحل فروش حضوری (فروش حضوری به عنوان یک فرایند)  مشتری یابی  برنامه ریزی برای فروش  مصاحبه  مذاکره (مقدمه ای بر فرایند مذاکره و شیوه های پیش بردن آن)  خاتمه فروش  نگه داشتن مشتریان و وفادارساختن آنان

هدف :

یادگیری مفاهیم،کاربرد و فرآیند فروش حضوری،درک نقش فروش در توسعه و پیشرفت سازمان.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط مدرس

قابل استفاده برای:

پیش نیاز:

آشنایی مقدماتی با مفاهیم بازار و مشتری

دوره های مرتبط:

مدیریت بازاریابی، مشتری مداری، مدیریت فروش، ساختار سازمان فروش، کنترل فروش، توسعه مهارت های فروش

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز (۱۶ ساعت)