محتوای دوره:

 مروری بر آمار و حوادث  مروری بر مشکلات زیست محیطی  ارزیابی ریسک مخاطرات و جنبه های زیست محیطی  ارتباط ارزیابی ریسک مخاطرات و جنبه های زیست محیطی با کنترل عملیات  کنترل عملیات های ایمنی  کنترل عملیات های زیست محیطی • M.S.D.S  مدیریت ضایعات  مدیریت انرژی  

 
     
     
 

هدف :

 ایجاد یک طرح عملیاتی جهت پاسخگوئی مناسب به فهرست جنبه های بارز و ریسک های غیر قابل قبول، حفظ و حمایت مستمر و پایدار از نیروی انسانی، محیط زیست و منابع سازمان.  

 

 
     
     
 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

 تدوین روش اجرایی و دستورالعمل های کنترل عملیات بر اساس جنبه های بارز و ریسک ها ی غیر قابل قبول.  

 
     
     
 

منابع آموزشی :

 جزوه ارائه شده توسط مدرس 

 
     
     
 

قابل استفاده برای:

 مدیران ارشد، مدیران، ممیزان و کارشناسان سیستم های HSE ، بهداشت حرفه ای و محیط زیست، نمایندگان مدیریت  

 
     
     
 

پیش نیاز:

 ندارد 

 
     
     
 

دوره های مرتبط:

 HSE پیمانکاران، دوره های سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2004 ، تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS  

 
     
     
 

کارگاه آموزشی:

دارد 

 
     
     
 

مدت دوره:

۲ روز (۱۶ ساعت)