محتوای دوره:

 مفاهیم و تعاریف  معرفی فرآیند وفازهای اصلی متدولوژی  نحوه انتخاب پروژه  تعیین اهداف پروژه  شناسایی و معرفی ابزارهای مورد استفاده  برنامه ریزی و مدیریت پروژه  فاز اندازه گیری و تعیین چگونگی اندازه کیری و نمونه برداری  تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری  تعیین قابلیت فرآیند  نحوه شناسایی علل ریشه ایی  ارائه راه حل های بهبود و ارزیابی

هدف :

آشنایی با ابزاری جهت کاهش تغییرات در فرآیندها، کاهش هزینه های سازمانی و ارتقاع کیفیت محصول یا خدمت.

 

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

منابع آموزشی :

جزوه ارائه شده توسط استاد

قابل استفاده برای:

پیش نیاز:

آشنایی با مفاهیم و اصول آماری

دوره های مرتبط:

۶سیگما متدولوزی تحول سازمانی(پیشرفته )

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۲ روز (۱۶ ساعت)